top of page

První přesazování Rocot

Rostlinky se dostaly do stádia několika pravých lístků.

Aby nezačaly živořit, potřebují přesadit do květníku. Používám 1l tetrapakové krabice od ovocných šťáv, které jsou v této době optimální pro přesazování. Poslední zalití, aby se nasákly tablety a můžeme začít.

K přesazování budu potřebovat:

  • novinový papír pro čistotu okolí

  • substrát

  • rostlinky

  • použité tetrapakové krabice od ovocných šťáv

  • podtácky pod truhlíky

  • štítky na označení

  • konvičku s vodou

Začínám nejprve u Rocot, které jsou specifické delší vegetační dobou k dozrání plodů ( je nutné je vysázet dříve, než běžné papriky, seju je okolo 20.12. )


Na podtácky se vejde podle velikosti 12 nebo 14 krabic. Sázím do nich papričky po jedné nebo dvou. Nejprve nasypu substrát asi do poloviny krabice. Postavím do něj tabletu s papričkou a zasypu substrátem 1 cm pod okraj krabice. U tablety hlínu trochu upěchuji, aby nevznikaly mezi ní a substrátem vzduchové kapsy. Na konci přesazování celé plato papriček po jedné zaliju vodou. Po oschnutí povrchu prokypřím půdu okolo papričky, aby se dostával dobře vzduch ke kořenům.


V těchto nádobkách nechám papričky růst několik dalších týdnů.

bottom of page